۱۳۸۸ مرداد ۵, دوشنبه

اقتصاد مبتنی با مواد مخدر

اقتصاد مبتنی با مواد مخدر

در طول شش سال حکومت طالبان در افغانستان تولید مواد مخدر در افغانستان با افزایش چشم گیری روبرو شد. در سال 1995 افغانستان 2300متریک تن مواد مخدر تولید کرد. و در سال 1999 تولید مواد مخدر به 4600 متریک تن در سال رسید20
. در جولای 2000 تحت فشار جامعه بین المللی ، طالبان کشت خشخاش را منع نمودند. همانگونه که نمودار دوم نشان میدهد، در سال 2001 کشت خشخاش با كاهش قابل ملاحظه ای به 185 متریک تن در سال تقلیل یافت21
. ولی با سقوط طالبان وضعف دولت مرکزی جدید، اقتصاد مواد مخدر بار دیگر با رشد سریع روبرو شد. در سال2002 افغانستان 3400 متریک تن مواد مخدر تولید نمود ودو سال بعد تولید مواد مخدر به 4200 متریک تن رسید ( به جدول شماره يك مراجعه شود)
. رشد تولید مواد مخدر در افغانستان قدرت شبه نظامیان در افغانستان را افزایش بخشید و توانائی دولت مرکزی برای گسترش نفوذش را با چالش روبرو کرد.

در اواخر سال 2002 ایالت متحده امریکا کمکهای نقدیي را كه به گروه های شبه نظامی مخالف طالبان اختصاص داده بود قطع نمود.
یکی از دلایل تغییر سیاست امریکا این بود که دولت امریکا با انتقاد شدیدی از گروه های مدافع حقوق بشر قرار گرفت مبنی بر اینکه ایالت متحده از جنگ سالاران و شبه نطامیاني حمایت می نمود
که ناقض حقوق بشر شمرده میشدند
23
دلیل دیگرقطع کردن کمکهای مالی ایالت متحده به گروه های شبه نظامی این تصور ايالات متحده بود که القائده و طالبان شکست خورده بودند و ارتش امریکا دیگر نیازي به شبه نظامیان افغان نداشت24.

با کاهش کمکهای نقدی امریکا به شبه نظامیان، رهبران این گروهها نیازمند یافتن منابع درآمد جدید دیگری بودند
و رشد تولید مواد مخدر در افغانستان به سادگی میتوانست به عنوان چنین منبعي استفاده شود.
از آنجا که گروه های شبه نظامی راهها و جاده ها را کنترول می نمودند بعضی ازرهبران این گروه ها یا مستقیماً در ترافیک مواد مخدر نقش گرفتند و یا نقش حمایت کننده از قاچاقچیان مواد مخدر را ایفا نمودند
25.
گروه های شبه نظامی مذکور با تامین امنیت به کسانیکه در تجارت مواد مخدر نقش داشتند میتوانستند مبالغ هنگفتی برای خدماتی که ارائه میکردند را دریافت نمایند.
علت علاقه مندی شبه نظامیان به ترافیک مواد مخدر این بود که تجارت موادمخدر ( و نه کشت آن ) برسودترین بخش اقتصاد مبتني برمواد مخدر است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر