۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه

ان


انتخا بات در افغا نستان

ژيروز روز راي دهي در افغانستان بود
و با عث رفتن مردم به سوي محلات راي دهي شود
ورفتن مردم به محلات راي دهي بسيار متفا وت بوده كه در بعضي منا طق چون شمال كشور بيشتر بوده .

اما در بعضي منا طق جنوبي بسيار كم رنگ بوده نسبت به شمال كشور .
ودر راي دهي ديروز مردم براي انتخاب ريس جمهور و شوراي ولايتي به باي صندوق راي د هي رفتند
كه اين راي دهي با عث شهيد شدن افرادي از سوي طا لبان شد ند و هم چنين با عث كشته شدن چندين سر باز شد .

با وجود همين تلفات دولت يك دست اورد بزرگ تلقي نموده است .

اگر چه به قول بعضي از كا نديدان ريا ست چمهوري امكان تقلب در اين انتخا بات وجود دارد .
اما رياست سمع شكايات گفت كه به تمام شكايات رسيدگي شود.

۱ نظر:

  1. salam khobi azize delam akhe jomhori eslamiyo vel kardi chasbidi be afghanestan bya to jame khodemon to cheshm andaze 20 sale va ghirovo zalek albate man khodam to inchiza nistama vali chon shoma vaght mizari migam inam ye nazare dige to in ghahdie nazar

    پاسخحذف